Grøn energi kræver oversættelse

I Danmark kommer 34 % af vores energiforbrug fra vedvarende energi – primært vind-, biomasse- og solenergi. Og med ambitioner om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændstoffer, vil branchen for vedvarende energi kun vokse sig større.

I hele verden konkurrerer lande om at maksimere deres ressourcer og finde alternative og bæredygtige energikilder frem for olie og kul. Danmark er aktivt engageret i centrale multilaterale fora for energisamarbejde. Det betyder, at der bliver samarbejdet på tværs af lande- og sproggrænser. For at muliggøre et effektivt samarbejde, hvor alle lande og involverede parter kan være med, er det nødvendigt at kommunikere på flere forskellige sprog.

Oversættelse miljø
Foto af Abby Anaday fra Unsplash

På topniveau kan kommunikation udelukkende på engelsk være nok, men når det drejer sig om teams på øvrige niveauer, kræves det ofte, at information bliver oversat til flere sprog. Ansatte på f.eks. solcelleværker eller i vindmølleparker skal kunne forstå, hvordan løsningerne er konstrueret, og hvad de bliver bedt om at gøre. Deres forståelse af f.eks. brugermanualer kan have konsekvenser for deres egen sikkerhed, men kan også have stor betydning for det generelle arbejde. Ved at give adgang til information på flere sprog kan det i sidste ende betyde effektivisering af arbejdsprocesser, færre fejl, gladere medarbejdere og et højere sikkerhedsniveau.

I energisektoren kan dokumentoversættelse bl.a. omfatte følgende:

 • miljøstudier og rapporter
 • juridiske dokumenter
 • gennemførlighedsundersøgelser
 • manualer til f.eks. solcelleanlæg
 • ressourcevurderinger
 • marineøkologiske undersøgelser
 • vindmøllerapporter
 • miljøsundhed- og sikkerhed
 • miljøtekniske specifikationer
 • energibrugermanualer
 • energilæringskurser
 • bæredygtig markedsføring.

… og meget mere.

Dokumenter indeholder ofte specifik brancheterminologi, og de skal typisk leve op til en række indholdsmæssige krav. Derfor er det ekstremt vigtigt, at terminologien oversættes korrekt og ensartet, så teksterne forstås korrekt uanset, hvor de skal bruges – og af hvem.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema