Videregiver du utilsigtet fortroligt materiale på nettet?

På internettet findes der mange gratis maskinoversættelsesværktøjer, som bruger kunstig intelligens til oversættelse af materialer. Kunstig intelligens er computerbaserede algoritmer, som kan lære og forstå større mængder af data – og for mange er det umiddelbart en billigere løsning end at benytte professionelle oversætterbureauer.

Selvom kunstig intelligens bliver bedre og bedre, kan den ikke erstatte mennesker. På områder som kulturelle nuancer, kontekstforståelse og tone of voice kan kunstig intelligens ikke hamle op med menneskelige oversættelser, og det går ud over kvaliteten af maskinoversættelsen.

Foruden det kvalitetsmæssige aspekt er det også meget vigtigt at have datasikkerheden for øje. Gratis online maskinoversættelsesværktøjer tager nemlig en skjult betaling ved at gemme jeres data og indholdet af jeres oversættelser i en stor offentligt tilgængelig database, som alle brugere af værktøjet har adgang til. Det betyder altså, at fortroligt materiale utilsigtet kan blive delt med alle på internettet, hvis I ikke er meget påpasselige med, hvilke teksttyper I bruger værktøjet til.

En tredjedel af kommunerne bruger online maskinoversættelser

En del af arbejdet i kommunerne består i kommunikation med borgere, der ikke taler dansk. Derfor er der et behov for oversættelse af tekster, videomøder eller telefonsamtaler til at sikre kommunikationen mellem borgeren og kommunen. I nogle tilfælde drejer kommunikationen mellem borger og kommunen sig om myndighedsafgørelser, personlige handleplaner og iværksættelse samt personfølsomt materiale eller opfølgning på tilbud. For at spare penge vælger nogle kommuner at benytte sig af online maskinværktøjer til oversættelse. Og faktisk viser en undersøgelse fra 2020 lavet af Kommunernes Landsforening, at en tredjedel af kommunerne svarer ja til, at de anvender teknologier, såsom Google Translate til tolkning og oversættelse. Det betyder altså, at der ved en tredjedel af kommunerne er en forhøjet risiko for, at fortroligt materiale bliver tilgængeligt gennem oversættelsesværktøjerne samt søgemaskiner, som opbevarer information fra det oversatte indhold i deres offentlige database.

Så selvom maskinoversættelser på internettet umiddelbart virker gratis, betaler I faktisk med jeres (og borgernes) data og risikerer dermed at lække fortroligt materiale.

Vil I undgå, at alle kan få adgang til jeres indhold? Så kontakt WordPilots, og få et uforpligtende tilbud på jeres materiale. Med et professionelt oversætterbureau sikrer du både en høj kvalitet og fortrolighed.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema