CSR

Hos WordPilots afspejles vores værdier og forretningskoncept i vores sociale ansvar. Vi er af den opfattelse, at vi ved at tage ansvar for hinanden og vores omgivelser sikrer succes på langt sigt – både for vores medarbejdere, leverandører, kunder og samfundet generelt.

Medarbejdere

Hos WordPilots har vi en ambition om at være en ansvarlig arbejdsgiver ved at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø med plads til mangfoldighed. Alle medarbejdere behandles ligeværdigt med respekt gennem inddragelse og engagement. Samtidig tilstræber vi løbende at sikre medarbejdernes faglige udvikling via kurser og netværksforløb. Det gode arbejdsmiljø understøttes desuden af regelmæssig afholdelse af sociale aktiviteter for alle medarbejdere.

Leverandører

Vores leverandører bidrager til virksomhedens solide fundament. Derfor er deres faglige udvikling et af vores fokuspunkter – også selv om der er tale om eksterne medarbejdere. Vi bidrager her med relevant faglig sparring og fleksible jobmuligheder. Dette sikrer dagligt en konstruktiv dialog i forbindelse med løsning af vores mange internationale opgaver for vores kunder.

Kunder

Hos WordPilots er vi bevidste om værdien af den gode kunderelation. Derfor søger vi konstant at medvirke til optimale løsninger for vores kunder via sparring og rådgivning. Dette bidrager til kundernes konkurrenceevne og dermed fastholdelse og udbygning af arbejdspladser i både Danmark og resten af verden.

Samfund

Sproget er vores absolutte spidskompetence, og vi bruger det aktivt til at nedbryde sprogbarrierer og fremme kommunikation. På denne måde yder vi hver dag vores bidrag til at fremme den sociale integration i et multikulturelt samfund. Vi støtter også aktivt organisationer som Translators Without Borders, der hjælper mennesker verden over med at forstå hinanden via oversættelse.

Som virksomhed har vi også en forpligtelse over for miljøet. Vi tilstræber at mindske vores miljøpåvirkning og sikre et bæredygtigt miljø. Dette gør vi ved blandt andet at reducere unødig brug af dokumentudskrifter ved i stedet at anvende elektronisk filudveksling og -lagring. Ligeledes benytter vi i højere grad telefon- og videomøder frem for fysiske møder, når der er tale om store geografiske afstande mellem mødedeltagerne.

Sundhed

WordPilots har fokus på det hele menneske. Derfor er vi meget opmærksomme på, at en modpol til det stillesiddende arbejdsliv på kontoret f.eks. kan være et aktivt idrætsliv. Vi mener, det er vigtigt at skabe balance i hverdagen og samtidig huske på glæden ved fysisk aktivitet og den leg, der kan være forbundet hermed. Derfor har vi også valgt at støtte op om den lokale håndboldklub Bjerringbro-Silkeborg Håndbold med et erhvervssponsorat. Vi ved, hvor stor betydning det lokale idrætsliv har for både børn og voksne, og vi vil meget gerne bakke op om det frivillige arbejde, der ydes her, og de muligheder, foreningslivet giver.

WordPilots har desuden også bidraget til to hjertestartere i lokalområdet, én i Haldum og én i Hinnerup. Det gør vi, fordi det er vigtigt at kunne føle sig sikker på hurtigt at kunne få hjælp, hvis man pludselig skulle få brug for det. Vi vil gerne gøre vores til, at de lokale hjerteløbere har let adgang til udstyr, når situationen opstår. Derfor er vi meget glade for at kunne bidrage til lokalsamfundet på denne måde.

Social ansvarlighed

WordPilots er en aktiv del af Task Force Favrskov, der er en gruppe af virksomhedsledere i Favrskov, som arbejder for at fremme social ansvarlighed i lokale virksomheder – i samarbejde med Jobcenter Favrskov og Code of Care

Task Force Favrskov arbejder på at skabe rum til flere på virksomhederne. Målet er, at flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, da mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft, mens en stor gruppe mennesker samtidigt står uden for arbejdsmarkedet.

Task Force Favrskov:

– Arbejder med at synliggøre værdien af at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet

– Udvikler nye ideer og iværksætter konkrete aktiviteter og tilbud til kandidater i samarbejde med Jobcenter Favrskov.

Task Force Favrskov blev etableret i november 2017.

Task Force Favrskov

Få et uforpligtende tilbud

Kompetenceskema