CSR

Hos WordPilots afspejles vores værdier og forretningskoncept i vores sociale ansvar. Vi er af den opfattelse, at vi ved at tage ansvar for hinanden og vores omgivelser sikrer succes på langt sigt – både for vores medarbejdere, leverandører, kunder og samfundet generelt.

Medarbejdere

Hos WordPilots har vi en ambition om at være en ansvarlig arbejdsgiver ved at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø med plads til mangfoldighed. Alle medarbejdere behandles ligeværdigt med respekt gennem inddragelse og engagement. Samtidig tilstræber vi løbende at sikre medarbejdernes faglige udvikling via kurser og netværksforløb. Det gode arbejdsmiljø understøttes desuden af regelmæssig afholdelse af sociale aktiviteter for alle medarbejdere.

Leverandører

Vores leverandører bidrager til virksomhedens solide fundament. Derfor er deres faglige udvikling et af vores fokuspunkter – også selv om der er tale om eksterne medarbejdere. Vi bidrager med relevant faglig sparring og fleksible jobmuligheder, hvilket hver dag sikrer en konstruktiv dialog i forbindelse med løsning af vores mange internationale opgaver for vores kunder.

Kunder

Hos WordPilots er vi bevidste om værdien af den gode kunderelation. Derfor søger vi konstant at medvirke til optimale løsninger for vores kunder via sparring og rådgivning. Dette bidrager til kundernes konkurrenceevne og dermed fastholdelse og udbygning af arbejdspladser både i Danmark og resten af verden.

Samfund

Sproget er vores absolutte spidskompetence, og vi bruger det aktivt til at nedbryde sprogbarrierer og fremme kommunikation. På denne måde yder vi hver dag vores bidrag til at fremme den sociale integration i et multikulturelt samfund. Vi støtter også aktivt organisationer som Translators Without Borders, hvis mål er at hjælpe mennesker med at forstå hinanden via oversættelse.

Som virksomhed har vi også en forpligtelse over for miljøet. Vi tilstræber at mindske vores miljøpåvirkning og sikre et bæredygtigt miljø ved blandt andet at reducere unødig brug af dokumentudskrifter og i stedet anvende elektronisk filudveksling og -lagring. Ligeledes benytter vi i højere grad telefon- og videomøder frem for fysiske møder, når der er tale om store geografiske afstande mellem mødedeltagerne.

Sundhed

WordPilots har fokus på det hele menneske. Derfor er vi meget opmærksomme på, at en modpol til det stillesiddende arbejdsliv på kontoret f.eks. kan være et aktivt idrætsliv. Vi mener, det er vigtigt at skabe balance i hverdagen og samtidig huske på glæden ved fysisk aktivitet og den leg, der kan være forbundet hermed. Derfor har vi også valgt at støtte op om den lokale håndboldklub Bjerringbro-Silkeborg Håndbold med et erhvervssponsorat. Vi ved, hvor stor betydning det lokale idrætsliv har for både børn og voksne, og vi vil meget gerne bakke op om det frivillige arbejde, der ydes her, og de muligheder, foreningslivet giver.

Få et uforpligtende tilbud

Kompetenceskema