Cases

Rigtig mange virksomheder gør brug af WordPilots for at sikre sig, at de har præcise oversættelser og et solidt sprogarbejde. Nedenfor kan du læse en række cases med nogen af vores kunder.

Hvordan oversætter man det engelske ”dropdown list” til dansk, eller det danske ”driftsoplevelse” til svensk? Hos WordPilots har vi siden vores grundlæggelse i 2010 arbejdet med oversættelse og tekstforfatning inden for it-området, og vi har hjulpet mange it-virksomheder med at få ovennævnte udtryk oversat på en kompetent og professionel måde. Vi har, med andre ord, god erfaring med at få omdannet bits og bytes til meningsfuldt sprog for kundernes målgrupper.

En af vores kunder, der har haft god gavn af vores sprogarbejde, er IT Optima. IT Optima er en analysevirksomhed inden for it-branchen, som udfører brugerundersøgelser for it-virksomheder, og giver dem et godt overblik over deres samlede performance inden for it og digitalisering igennem benchmarkanalyser. Disse analyser kan så bruges af virksomhederne til at træffe beslutninger på et bedre grundlag inden for it- og digitaliseringsområdet. Med 20 år på bagen, og over 1.000 analyser i rygsækken, har IT Optima da også vist, at deres analyser er både pålidelige og brugbare.

Siden 2013 har WordPilots og IT Optima haft et samarbejde, hvor vi hjælper med at oversætte de spørgeskemaer, de anvender i deres brugerundersøgelser. Vores indfødte oversættere har indtil videre oversat til i alt 22 andre sprog. Det giver nemlig den mest forståelige og autentiske oversættelse. Spørgeskemaerne er udformet meget stringent, ensartet og utvetydigt, og de fleste udtryk skal oversættes på samme måde som tidligere. Her kan vi med fordel trække på vores oversættelsesdatabaser, der gør, at vi kan genbruge de præcis samme udtryk som i tidligere projekter – det giver en stor sikkerhed for IT Optima. Samtidig har vi over årenes løb udviklet en indgående sproglig viden om software og andre faste udtryk i it-verdenen, som yderligere styrker træfsikkerheden på it-området.

Vi spurgte Carsten Ramskov, udviklingschef for IT Optima, om hans syn på samarbejdet.

Carsten Ramskov: ”Vi sætter pris på vores samarbejde med WordPilots. IT Optima leverer it-analyser, og vi er dybt afhængige af en skarp leverandør af oversættelser til det omfattende materiale, der går forud for vores analyser. WordPilots er dygtige til at ramme den præcise betydning på alle sprog og er træfsikre i relation til deadline og pris.

Vi er dybt taknemmelige for de venlige ord og sætter stor pris på vores samarbejde. Samarbejdet skriver sig ind i den brede vifte af givende og produktive relationer, vi har til vores kunder.

Alle vores kunder – både i og uden for it-branchen – har gavn af vores præcisionsarbejde. Det betyder nemlig, at de kan være sikre på, at allerede fastlagte termer genbruges, og den røde tråd i teksterne bevares.

Kontakt Lone Lyngdorf på telefon 5173 9938 eller lone@wordpilots.dk for yderligere information.

WordPilots har rundet en vigtig milepæl i et betydningsfuldt samarbejde med én af vores store danske kunder: LINCO Food Systems A/S.

LINCO er en del af den tyskejede BAADER-koncern, som producerer og leverer tekniske anlæg til fjerkræslagterier i hele verden. Tine Hertz, som er ansvarlig for den tekniske dokumentationsafdeling, var i januar 2019 på udkig efter en stabil og kompetent sprogleverandør af 25 forskellige sprog – lige fra dansk til kinesisk!

Virksomheden havde et stort behov for en kompetent, fleksibel og pålidelig leverandør af sproglige løsninger. Det var og er stadig yderst vigtigt, at leverandøren samtidig arbejder professionelt og agilt for at honorere de høje krav, som LINCO med rimelighed stiller – men som også virksomhedens globale kunder stiller til LINCO.

Efter et indledende pilotprojekt på 79 tekniske manualer til polsk, som blev løst til stor tilfredshed, indgik vi en samarbejdsaftale om levering af sproglige ydelser, og nu er det første år allerede gået.

På et af de regelmæssige evalueringsmøder hos LINCO blev det i dag fejret på behørig vis med en forlængelse af aftalen med yderligere 2 år. (se foto)

Tine Hertz siger om samarbejdet: ”Vi har været utrolig glade for vores samarbejde med WordPilots og er meget glade for at kunne fortsætte dette. Ved at indgå samarbejde med WordPilots, har vi opnået høj kvalitet af vores oversættelser, konkurrencedygtige priser samt leveringssikkerhed. WordPilots har aldrig leveret en eneste oversættelse for sent. Derudover kommunikerer vi rigtig godt, og det har resulteret i et tæt samarbejde, som både kommer både os og Wordpilots til gavn.”

Joan Kiehl fra WordPilots fortæller om samarbejdet: ”Det er en stor fornøjelse at arbejde for LINCO. Vi har sat struktur på samarbejdet i en sådan grad, at projekterne kan løses effektivt og smidigt. Vores oversætterteams holdes travlt beskæftiget med mange opgaver, og vi har en rigtig god, tæt og positiv dialog med vores kunde. Den direkte kontakt med teamet sikrer et optimalt workflow med hurtige afklaringer. Samtidig mødes vi 4 gange årligt for løbende at evaluere vores samarbejde. Vi gennemgår, hvad der er sket siden sidste møde og finder sammen nye muligheder og stier, der skal betrædes. Vi er desuden meget opmærksomme på vigtigheden af leveringssikkerhed i forbindelse med LINCOs projekter, og vi har naturligvis aldrig misset en eneste deadline i de 18 måneder, som vores samarbejde har varet”.

Et samarbejde til gavn for begge parter

Det fælles udbytte af samarbejdet er en høj grad af fleksibilitet, som medfører, at LINCO nøje kan styre dokumentationsprocessen, så hverken salgsafdelingen eller produktionen hos LINCO skal vente på de tekniske manualer, før de solgte anlæg kan leveres til LINCOs kunder. Manualerne er trykt på det rette sprog, i det øjeblik maskinerne er klar til forsendelse.

Begge parter har øget fokus på proces- og projektstyring. Det klares til dels ved hjælp af WordPilots’ online projektstyringsværktøj, som håndteres af uddannet personale. Derudover har LINCO opbygget en stor oversættelsesdatabase hos WordPilots, som er til stor støtte for alle de professionelle sprogteams, og som desuden giver LINCO en stor økonomisk fordel på alle projekter – uanset sprogkombination.

Det største udbytte er dog fornøjelsen ved at have fundet hinanden i et samarbejde, der gavner begges forretninger.

Kontakt Lone Lyngdorf på telefon 5173 9938 eller lone@wordpilots.dk for yderligere information.

 
Hvordan leder og motiverer man sine medarbejdere i en tid med en global pandemi?

Det er et spørgsmål, som en af de helt store globale banker stillede sig selv i tiden lige efter Covid-19 brød ud i Europa. 

I et forsøg på at løse udfordringen har banken iværksat en månedlig kampagne med artikler og videoklip, der er skrevet og indtalt af anerkendte ledelseseksperter. Kampagnen er rettet mod alle ledere i den globale bank, som kan lade sig inspirere af indholdet og få nyttige råd til at motivere og begejstre deres ansatte i en ledelsesmæssigt udfordrende tid. Al materiale i kampagnen forfattes på både engelsk og tysk, så alle modtagere forstår indholdet.

Svenskejede S4K fik til opgave at gennemføre kampagnen. De er specialister i at levere unikt content til mere end 200.000 ledere i mere end 100 lande. Der er tale om relevant content til beslutningstagere og de ledere, der hjælper dem med at træffe vigtige beslutninger.

S4K var allerede kunde hos WordPilots, så det var nemt at føje endnu en projekttype til samarbejdet med den allerede kendte leverandør. WordPilots kunne nemt løse opgaven i kraft af et meget dygtigt indfødt sprogteam, som arbejder i Tyskland. Teamet, der i øvrigt også arbejder for andre af WordPilots’ kunder, skriver naturligt de oversatte tekster på et formfuldendt tysk.

Kampagnen kører nu på 5. måned og til bankens fulde tilfredshed. De kommunikationsansvarlige i banken læser en ekstra korrektur på alle de tyske tekster og giver konkret feedback efter hver enkelt kampagne, så det sikres, at alle termer, sætninger og vendinger fremstår som ønsket.

Chief Content Curator, Søren Pind, fra S4K udtaler: ”Når man arbejder med én af de største banker i verden, er der høje krav til kvaliteten – det siger sig selv! Vi er meget trygge ved de tekster, som vi får leveret fra WordPilots. Vi har den helt rigtige leverandør til opgaven, for når teksterne skal læses af tyskere, så skal de også skrives af tyskere.”

WordPilots leverer altid versionerede oversættelser, som er udarbejdet af indfødte teams, der arbejder i deres eget land. Det betyder, at sproget er flydende og nutidigt, og at ingen tekster blot opfattes som oversættelser.

Kontakt Lone Lyngdorf på telefon 5173 9938 eller lone@wordpilots.dk for yderligere information.

Siden 2012 har WordPilots samarbejdet med softwarevirksomheden Trapeze. Trapeze tilbyder it-løsninger til den kollektive trafik og har mere end 30 år på bagen. Ved hjælp af deres software hjælper de blandt andet med at lægge optimale ruter eller at begrænse brændstofforbruget i den kollektive trafik. Med kunder i 23 forskellige lande har Trapeze også haft et stort behov for oversættelse, særligt i forbindelse med deres tekniske software.

Oversættelsen af software kræver særlige kompetencer, da der er forskel på udformningen af tekst i forbindelse med taster, menuer, rullelister, kommandoer, fejlmeddelelser og dialogbokse for slet ikke at nævne brugen af pladsholdere i disse teksttyper. Trapeze har tidligere forsøgt sig med at lade deres it-medarbejdere i de forskellige lande stå for oversættelserne, men har erfaret, at deres styrke bedst bruges på selve it-udviklingen, mens oversættelsesopgaven varetages af uddannede oversættere. Hos WordPilots bruger vi særlige oversættelsesprogrammer med en tilkoblet oversættelseshukommelse, så Trapeze sikres en ensartet terminologi og formuleringsmåde i deres tekster. Vores oversætterteams har stor erfaring inden for it, så de kender brancheterminologien – i det sprogteam vi har knyttet til Trapeze-opgaverne har vi oven i købet en tidligere Trapeze-medarbejder, der oversætter fra engelsk til dansk. Dette bidrager også til et godt kunde- og produktkendskab, og ved at have de samme oversættere og korrekturlæsere tilknyttet siden samarbejdets start i 2012 kan Trapeze også være sikre på at få en stabil og kvalificeret oversættelse i høj kvalitet i hus hver gang.

Vi har også et meget tæt samarbejde med Trapezes nuværende kontaktperson, Martin Sønnichsen. I vores samarbejde med kunder er vores fokus nemlig ikke kun på den sproglige del, men også på kvalificeret rådgivning. Ved at indgå i dialog og sparring med kunder skaber vi nærvær og tillid og sikrer på den måde, at kunden kan stole på, at det produkt vi leverer er i orden og lever op til kundens forventninger.

Fra Martin lyder det:

”Vi sætter stor pris på vores samarbejde med WordPilots. I vores samarbejde har vi opnået høj kvalitet af vores oversættelser og er meget glade for at kunne fortsætte dette.

Derudover kommunikerer vi rigtig godt, og det har resulteret i et tæt samarbejde, som kommer både os og Wordpilots til gavn.

WordPilots’ oversættelsesteams er utroligt dygtige til at ramme den præcise betydning på alle sprog og dermed sikre en ensartet termologi på tværs af vores produktportefølje.  Ligeledes er de pålidelige i relation til deadlines og konkurrencedygtige i pris.”

Læs denne case, og få viden om

  • Store besparelser ved brug af oversættelsesdatabaser
  • Sproglig kunnen versus evnen til at sælge komplekse tekniske anlæg
  • Professionel håndtering som sikrer kvalitet og konsistens
  • Statement fra én af vores vigtigste kunder

Når danske virksomheder agerer i en global verden, spiller kommunikation en ganske afgørende rolle. Her er oversættelse helt centralt, når man skal formidle teknisk dokumentation eller udsende information om sit produkt til slutbrugere på et globalt marked.

For mange kan det virke billigt og nemt at sørge for oversættelsen internt. Men det kan rent faktisk betale sig at få oversættelsen udarbejdet af en professionel oversættervirksomhed, og vores samarbejde med virksomheden ITW GSE, viser netop det.

ITW GSE er en international virksomhed med kontorer i flere lande. Virksomheden producerer og sælger strømforsyninger samt airconditionanlæg til fly over hele verden. Siden 2015 har WordPilots leveret oversættelser af teknisk dokumentation, men også versionerede tekster til deres marketingafdeling på flere sprog

Før samarbejdet med WordPilots var det ITW GSE’s egne salgsagenter i forskellige dele af verden, der oversatte al dokumentation. Da agenterne ikke er sprogligt uddannede, og oversættelse ikke er deres kerneområde, oplevede ITW GSE at håndteringen var tidskrævende og der manglede sammenhæng i og overblik over de oversatte tekster. Samtidig måtte de starte oversættelsen af tekster fra bunden HVER GANG, og der manglede en rød tråd teksterne imellem – f.eks. i form af konsekvent oversættelse af tekniske termer.

Vores indgangsvinkel til samarbejdet var, at vi kunne højne den sproglige kvalitet af ITW GSE’s tekster og få sat system i håndteringen. Derfor indledte vi samarbejdet med at oprette en oversættelseshukommelse (tosproget database) til dem på hvert af de 22 sprog, de får oversat til. I disse oversættelseshukommelser gemmer vi løbende de oversatte tekster, og kan sikre, at ord og vendinger oversættes ens hver gang.

Lagringen af teksterne og deres tilhørende oversættelser betyder, at vi i forbindelse med opdateringer kan “nøjes” med at oversætte den nye tekst og genbruge tidligere oversættelser. Dermed mindskes behovet for at oversætte hele materialet fra gang til gang.

Med andre ord afhænger prisen for en oversættelse af, hvor meget tekst der reelt skal oversættes – jo større oversættelseshukommelsen bliver, jo større bliver rabatten. Efter snart 6 års samarbejde har ITW GSE opnået besparelser på helt op til 75 % på nogle af deres oversættelser, og samlet set har de ved at samarbejde med os, sparet et sekscifret beløb på deres oversættelser til dato.

Det er en god gevinst for enhver dansk virksomhed!

Foruden den økonomiske gevinst for ITW GSE, har vi også hjulpet dem med at udarbejde ordlister over deres kerneterminologi, skabe en ensartet terminologi i deres manualer og en god sproglig kvalitet over hele linjen.

Vores faste kontaktperson hos ITW GSE, Pernille Ingemann Bo, udtaler om samarbejdet:

Vi værdsætter WordPilots, fordi de sikrer kvalitet og konsistens i oversættelserne af vores tekniske dokumentation, så det fremstår professionelt. Vores kunder får et materiale, der er korrekt oversat, hvilket letter deres forståelse af det faglige indhold.

Oversættelseshukommelserne gør det nemt at tilrette og styre terminologien. Hvis vi har ændringer til faglige termer, bliver det rettet i databasen én gang for alle, og den nye term anvendes således fremadrettet.

Samarbejdet fungerer perfekt, og vi er meget tilfredse.

Få et uforpligtende tilbud

Kompetenceskema