Cases

Rigtig mange virksomheder gør brug af WordPilots for at sikre sig, at de har præcise oversættelser og et solidt sprogarbejde. Nedenfor kan du læse en række cases med nogen af vores kunder.

”WordPilots er dygtige til at ramme den præcise betydning på alle sprog og er træfsikre i relation til deadline og pris,” siger Carsten Ramskov fra it-analysevirksomheden IT Optima. Virksomheden er afhængig af stringente, ensartede og utvetydige oversættelser af sine brugerundersøgelser, og det har WordPilots leveret i et fast samarbejde siden 2013.

It-analysevirksomheden IT Optima udfører brugerundersøgelser for it-virksomheder, som giver virksomhederne et godt overblik over deres samlede performance inden for it og digitalisering igennem benchmark-analyser. Dermed kan de træffe beslutninger på et bedre grundlag inden for it- og digitaliseringsområdet. Med 20 år på bagen, og over 1.000 analyser i rygsækken, har IT Optima vist, at deres analyser er både pålidelige og brugbare.

IT Optima leverer deres undersøgelser og analyser på flere sprog, og da de spørgeskemaer, der anvendes i brugerundersøgelserne, er udformet meget stringent, ensartet og utvetydigt, er det et krav, at de også oversættes stringent, ensartet og utvetydigt– hver eneste gang. ”Vi er dybt afhængige af en skarp leverandør af oversættelser til det omfattende materiale, der går forud for vores analyser,” siger Carsten Ramskov, udviklingschef for IT Optima.

Stringente oversættelser til 22 sprog

For at opnå denne sproglige stringens har IT Optima siden 2013 samarbejdet med WordPilots, som leverer oversættelser af spørgeskemaerne – indtil videre til 22 sprog. WordPilots benytter oversættelsesdatabaser, der gør, at oversætterne kan genbruge de præcis samme udtryk som i tidligere projekter. Det sikrer konsekvens i den anvendte terminologi. For at sikre, at oversættelserne faktisk også giver mening for læseren på målsprogene, benyttes der udelukkende oversættere, som oversætter til deres eget sprog – også kaldet modersmålsoversættelse.

Det mangeårige samarbejde og WordPilots’ store erfaring med it-oversættelse generelt har desuden gjort, at WordPilots har udviklet en indgående sproglig viden om software og andre faste udtryk i it-verdenen, som yderligere styrker den sproglige træfsikkerhed.

Træfsikkerhed på sprog, deadline og pris

WordPilots’ indsats har givet en stor sikkerhed for IT Optima, og Carsten Ramskov er da også tilfreds med samarbejdet. ”Vi sætter pris på vores samarbejde med WordPilots,” slutter han. ”WordPilots er dygtige til at ramme den præcise betydning på alle sprog og er træfsikre i relation til deadline og pris.”

Når man er afhængig af velstrukturerede processer for at få produktionen til at forløbe planmæssigt, er det vigtigt, at ens partnere kan holde trit. Siden 2019 har LINCO Food Systems A/S og WordPilots haft et konstruktivt samarbejde om oversættelse af LINCOs manualer, og det har givet LINCO øget kontrol over dokumentationsprocessen. ”Vi er meget glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med WordPilots,” siger Tine Hertz fra LINCO.

LINCO Food Systems A/S er en del af den tyskejede BAADER-koncern. Virksomheden producerer og leverer tekniske anlæg til fjerkræslagterier i hele verden med fokus på totalløsninger i optimal kvalitet, både hvad angår effektivitet, råvareudnyttelse og fødevaresikkerhed.

De høje kvalitetskrav gælder selvsagt også for virksomhedens tekniske dokumentation. I 2019 var Tine Hertz, som er ansvarlig for LINCOs tekniske dokumentationsafdeling, på udkig efter en stabil og kompetent sprogleverandør af oversættelser til 25 forskellige sprog – fra dansk til kinesisk. LINCO havde behov for en fleksibel og pålidelig leverandør, og det var – og er – yderst vigtigt, at leverandøren arbejder professionelt og agilt for at honorere de høje krav, LINCO stiller – og som virksomhedens kunder stiller til LINCO.

Velstruktureret og positivt samarbejde

Jagten på en samarbejdspartner endte med, at LINCO indgik en samarbejdsaftale med WordPilots om levering af sproglige ydelser. Første skridt var et pilotprojekt med oversættelse af 79 tekniske manualer til polsk, som blev løst til stor tilfredshed. Herefter blev banen kridtet op til et særdeles velstruktureret samarbejde, hvor oversættelsesprojekterne udføres hurtigt, effektivt og fleksibelt.

Begge parter har stort fokus på proces- og projektstyring, som blandt andet foregår ved hjælp af WordPilots’ online projektstyringsværktøj. Virksomhederne har en god, tæt og positiv dialog. Det er med til at sikre et optimalt workflow, hvor tvivlsspørgsmål afklares hurtigt. De to virksomheder mødes 4 gange årligt for løbende at evaluere samarbejdet, gennemgå, hvad der er sket siden sidste møde, og sammen finde nye muligheder og stier, der skal betrædes.

Kvaliteten sikres gennem en stor oversættelsesdatabase, der i årenes løb er opbygget hos WordPilots. Den er til stor støtte for WordPilots’ professionelle sprogteams, og den giver LINCO en stor økonomisk fordel på alle projekter – uanset sprogkombination. Det strukturerede oversættelsesarbejde betyder også, at oversættelserne kan leveres hurtigt. I den tid, samarbejdet har varet, har WordPilots faktisk ikke overskredet én eneste deadline, hvilket er særdeles vigtigt for LINCO.

Frie hænder til at styre dokumentationsprocessen

Den høje fleksibilitet og leveringssikkerhed betyder, at LINCO har frie hænder til at styre sin dokumentationsproces meget nøje. Dermed behøver salgsafdelingen eller produktionen hos LINCO ikke at vente på de tekniske manualer, før de solgte anlæg kan leveres til LINCOs kunder. Manualerne er trykt på det rette sprog, i det øjeblik maskinerne er klar til forsendelse.

”Ved at indgå samarbejde med WordPilots har vi opnået høj kvalitet af vores oversættelser, konkurrencedygtige priser samt leveringssikkerhed,” siger Tine Hertz. ”WordPilots har aldrig leveret en eneste oversættelse for sent. Derudover kommunikerer vi rigtig godt, og det har resulteret i et tæt samarbejde, som kommer både os og WordPilots til gavn.”

Som følge af det positive samarbejde er aftalen løbende blevet forlænget. ”Vi har været utrolig glade for vores samarbejde med WordPilots og er meget glade for at kunne fortsætte dette,” slutter Tine Hertz.

Da en af verdens førende globale banker skulle bruge artikler og video i høj kvalitet på tysk, løftede WordPilots’ indfødte tyske oversætterteam opgaven på vegne af content-kurateringsbureauet S4K. De oversatte tekster blev leveret på et naturligt og formfuldendt tysk. Som Søren Pind fra S4K siger: ”Når teksterne skal læses af tyskere, så skal de også skrives af tyskere!”

Hvordan leder og motiverer man sine medarbejdere i en tid med en global pandemi? Det spørgsmål stillede en af verdens førende globale banker sig selv, da Covid-19-pandemien var brudt ud i Europa. Banken søgte at løse udfordringen med en månedlig kampagne med artikler og video skrevet og indtalt af anerkendte ledelseseksperter.

Kampagnens mål var at inspirere alle ledere i banken og give dem nyttige råd til at motivere og begejstre deres ansatte i en ledelsesmæssigt udfordrende tid. Og for at gøre indholdet forståeligt for alle modtagere, skulle alt materiale i kampagnen være tilgængeligt på engelsk og tysk.

Høje krav til kvaliteten

Det svenskejede content-kurateringsbureau S4K fik til opgave at gennemføre kampagnen. Som specialister i at levere unikt content til mere end 200.000 ledere i mere end 100 lande var de velkvalificerede til at levere relevant content – og som kunde hos WordPilots var de ikke i tvivl om, hvor de kunne henvende sig for at få tyske oversættelser i en kvalitet, der opfyldte slutkundens krav. ”Når man arbejder med én af de største banker i verden, er der høje krav til kvaliteten – det siger sig selv!” siger Chief Content Curator Søren Pind fra S4K.

WordPilots løste det nye projekt i samarbejdet med S4K med et meget dygtigt indfødt sprogteam, som arbejder i Tyskland. Teamet arbejder også på oversættelsesopgaver for andre af WordPilots’ kunder, og oversætterne havde kompetencerne til at levere de oversatte tekster på et naturligt og formfuldendt tysk.

Bankens egne kommunikationsansvarlige læste en ekstra korrektur på alle de tyske tekster og gav konkret feedback efter hver enkelt kampagne for at sikre, at alle termer, sætninger og vendinger fremstod som ønsket.

Den helt rigtige leverandør til opgaven

Kampagnen kører månedligt til bankens fulde tilfredshed. Det flydende og nutidige sprog i de tyske oversættelser har betydet, at teksterne ikke opfattes som oversættelser, og Søren Pind er tilfreds med samarbejdet med WordPilots på det vigtige projekt.

”Vi er meget trygge ved de tekster, som vi får leveret fra WordPilots,” konkluderer han. ”Vi har den helt rigtige leverandør til opgaven. Når teksterne skal læses af tyskere, så skal de også skrives af tyskere!”

Siden softwarevirksomheden Trapeze i 2012 besluttede at udlicitere oversættelsesarbejdet til WordPilots, er kvalitetsniveauet i de oversatte tekster kun gået én vej: opad. WordPilots’ kompetente it-oversættere sikrer ensartet terminologi på tværs af Trapezes portefølje, og dialog og sparring undervejs har sikret et godt samarbejde. ”Vi sætter stor pris på vores samarbejde med WordPilots,” siger Martin Sønnichsen fra Trapeze.

Den århusianske softwarevirksomhed Trapeze tilbyder it-løsninger til den kollektive trafik og har mere end 30 år på bagen. Virksomhedens software hjælper blandt andet med at lægge optimale ruter eller begrænse brændstofforbruget i den kollektive trafik, så den kører problemfrit i både byområder og landdistrikter.

Med kunder i 23 forskellige lande har Trapeze også et stort behov for oversættelse, særligt i forbindelse med deres tekniske software. Trapeze har tidligere ladet sine it-medarbejdere i de forskellige lande stå for oversættelserne, men har erfaret, at virksomhedens kompetencer bruges bedst på selve it-udviklingen, mens oversættelsesopgaven bør varetages af uddannede oversættere. Siden 2012 har Trapeze derfor samarbejdet med WordPilots.

Erfarne og kvalificerede oversætterteams

Oversættelse af software kræver særlige kompetencer. For eksempel er der forskel på, hvordan en tekst skal udformes, alt efter om den vises på knapper, menuer, rullelister, i fejlmeddelelser eller dialogbokse. Ofte indeholder software også pladsholdere – særlige koder, der under kørslen af programmet bliver udskiftet med f.eks. datoer og klokkeslæt eller navne på personer, steder eller programkomponenter. At håndtere dette korrekt stiller store krav til oversætterne.

WordPilots benytter derfor oversætterteams, som har stor erfaring inden for it og kender brancheterminologien. I det sprogteam, der er knyttet til Trapeze-opgaverne, sidder der endda en tidligere Trapeze-medarbejder, der oversætter fra engelsk til dansk. Dette bidrager til et godt kunde- og produktkendskab, og fordi de samme oversættere og korrekturlæsere har været tilknyttet siden samarbejdets start i 2012, får Trapeze en stabil og kvalificeret oversættelse i høj kvalitet hver gang.

WordPilots bruger særlige oversættelsesprogrammer med en tilkoblet oversættelseshukommelse, så Trapeze sikres en ensartet terminologi og formuleringsmåde i deres tekster. Og det har kunnet mærkes. ”WordPilots’ oversættelsesteams er utroligt dygtige til at ramme den præcise betydning på alle sprog og dermed sikre en ensartet terminologi på tværs af vores produktportefølje,” siger IT-supporter Martin Sønnichsen fra Trapeze.

Dialog og sparring sikrer godt samarbejde

Samarbejdet fokuserer ikke kun på den sproglige del, men også på kvalificeret rådgivning gennem dialog og sparring med kunden. Dermed afklares tvivlsspørgsmål, og det sikres, at produktet lever op til kundens forventninger. Det er en af grundene til, at Martin Sønnichsen er glad for samarbejdet med WordPilots.

”Vi kommunikerer rigtig godt, og det har resulteret i et tæt samarbejde, som både kommer både os og WordPilots til gavn,” slutter han. ”Ligeledes er de pålidelige i relation til deadlines og konkurrencedygtige i pris. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med WordPilots. Vi har opnået høj kvalitet af vores oversættelser og er meget glade for at kunne fortsætte dette.”

Efter flere års samarbejde med WordPilots har ITW GSE opnået besparelser på helt op til 75 % på visse oversættelser. I alt har den fynske virksomhed til dato sparet et sekscifret beløb på deres oversættelser af dokumentations- og marketingmateriale. Den sproglige kvalitet er samtidig blevet betydeligt bedre, så kunderne lettere kan forstå teksternes indhold. “Samarbejdet fungerer perfekt,” siger Pernille Ingemann Bo fra ITW GSE.

ITW GSE er en international virksomhed med hovedsæde i Odense, som producerer og sælger strømforsyninger og airconditionanlæg til fly over hele verden. Virksomheden har dermed brug for dokumentations- og marketingmateriale på flere sprog, og disse tekster blev oprindeligt oversat af ITW GSE’s egne salgsagenter på virksomhedens kontorer rundt om i verden.

Da agenterne ikke er sprogligt uddannede, og oversættelse ikke er deres kerneområde, oplevede ITW GSE imidlertid, at håndteringen var tidskrævende. Der manglede sammenhæng i og overblik over de oversatte tekster. Samtidig måtte ITW GSE starte oversættelsen af tekster fra bunden hver gang, og der manglede en rød tråd teksterne imellem – f.eks. i form af konsekvent oversættelse af tekniske termer.

Effektive processer sætter oversættelsesarbejdet i system

I 2015 begyndte WordPilots at levere oversættelser af teknisk dokumentation og marketing på flere sprog til ITW GSE. Indgangsvinklen til samarbejdet var, at vi kunne højne den sproglige kvalitet af ITW GSE’s tekster og få sat system i håndteringen. Derfor indledte vi samarbejdet med at oprette en oversættelseshukommelse på hvert af de 22 sprog, ITW GSE får oversat tekster til.

En oversættelseshukommelse er en særlig tosproget database, hvor man løbende gemmer og genbruger de oversatte tekster. Det sikrer, at ord og vendinger oversættes ens hver gang, og at man i forbindelse med opdateringer kan nøjes med at oversætte den nye tekst. Dermed mindskes behovet for at oversætte hele materialet fra gang til gang, og prisen for en oversættelse afhænger af, hvor meget tekst der reelt skal oversættes – jo større oversættelseshukommelsen bliver, jo større bliver rabatten.

For at sikre en ensartet terminologi i virksomhedens manualer og en god sproglig kvalitet over hele linjen hjalp WordPilots sideløbende hermed ITW GSE med at udarbejde ordlister over deres kerneterminologi.

Besparelser på op til 75 % og høj kvalitet

Efter flere års samarbejde med WordPilots har ITW GSE opnået tydelige resultater: besparelser på helt op til 75 % på nogle af deres oversættelser og en samlet besparelse på et sekscifret beløb på oversættelser til dato.

Foruden den økonomiske gevinst har ITW GSE opnået bedre og mere ensartet kvalitet. “Vi værdsætter WordPilots, fordi de sikrer kvalitet og konsistens i oversættelserne af vores tekniske dokumentation, så det fremstår professionelt. Vores kunder får et materiale, der er korrekt oversat, hvilket letter deres forståelse af det faglige indhold,! siger Pernille Ingemann Bo fra ITW GSE. “Hvis vi har ændringer til faglige termer, bliver det rettet i databasen én gang for alle, og den nye term anvendes således fremadrettet”.

Professionel oversættelse er central i en global verden

Når danske virksomheder agerer i en global verden, spiller kommunikation en ganske afgørende rolle. Hvis man skal formidle teknisk dokumentation eller udsende information om sit produkt til slutbrugere på et globalt marked, er oversættelse helt central. Det kan virke som en nem og billig løsning at sørge for oversættelsen internt, men det kan rent faktisk betale sig at få oversættelsen udarbejdet af en professionel oversættervirksomhed – både hvad angår pris og kvalitet.

WordPilots’ samarbejde med ITW GSE er et skoleeksempel på netop dét, og ITW GSE er glade for resultaterne indtil videre. “Samarbejdet fungerer perfekt, og vi er meget tilfredse,” slutter Pernille Ingemann Bo.

Da den danske IT-konsulentvirksomhed Kraftvaerk ønskede at øge professionalismen i sin internationale kommunikation, blev løsningen en fast samarbejdsaftale med WordPilots, som vil hjælpe Kraftvaerk med at få konsekvent gode oversættelser af sine tekster samt store administrative fordele – og ikke mindst et godt match med en virksomhed, der deler Kraftvaerks holdninger til ordentlighed og kvalitet.

Kraftvaerk er et internationalt IT-konsulenthus etableret i 2004. Virksomheden leverer innovative og nytænkende IT-løsninger fra sine kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Rusland. Kraftvaerk hører til blandt de bedste til digital forretningsudvikling og udvikler enkle og professionelle it-løsninger til virksomheder i Danmark og udlandet.

Kraftvaerks to grundlæggende værdier, at frembringe resultater og skabe værdifulde relationer, har sikret virksomheden en støt strøm af tilfredse kunder. Virksomheden ønskede mere professionalisme i deres kommunikation på andre sprog end dansk. For at styrke den internationale kommunikation har Kraftvaerk derfor underskrevet en samarbejdsaftale med WordPilots.

Lang brancheerfaring et perfekt afsæt for gode løsninger

WordPilots har lang erfaring med at hjælpe it-virksomheder med sproglige opgaver. Vi kender branchen og har et godt, løbende samarbejde med vores kunder. Det faldt os derfor helt naturligt at indgå i et samarbejde med Kraftvaerk, der som mange af vores andre kunder kombinerer høj ekspertise inden for it med et stærkt ønske om at levere et godt produkt og god kundeservice.

Samarbejdsaftalen betyder, at WordPilots fremover skal levere oversættelse, sprogrevision og korrektur, når behovet opstår. Desuden skal WordPilots fungere som Kraftvaerks sproglige sparringspartner.

Konsekvent høj kvalitet og administrative fordele

For Kraftvaerk betyder aftalen først og fremmest, at virksomheden er sikret en konsekvent, nutidig og korrekt sprogtone i alt oversat materiale, eksempelvis markedsføring og salgsmateriale. Ved at vælge WordPilots som fast sprogleverandør får Kraftvaerk endvidere en partner, der kan løse alle sproglige udfordringer på de relevante sprog. Dette sker i et fast samarbejde med et team af professionelle oversættere, der kan levere materiale på alle de sprog, Kraftvaerk får brug for i aftalens løbetid.

Aftalen giver endvidere Kraftvaerk en række projektledelsesmæssige fordele. Virksomheden får således adgang til WordPilots’ projektledelsessystem og kan selv igangsætte og følge projekter efter behov. Priserne på sprogløsninger er desuden fastlagt for to år ad gangen (dog efter behovsafdækning).

Ordentlighed og kvalitet

Kraftvaerks arbejde er præget af, at virksomheden gør sig umage. Med samarbejdsaftalen med WordPilots har Kraftvaerk fået en partner, der i lige så høj grad sætter pris på ordentlighed og kvalitet. Som Marketing- og HR Consultant Brit Sømose bemærkede, efter at WordPilots havde oversat et stillingsopslag for virksomheden til engelsk: ”Tak for oversættelsen. Dejligt, I er så grundige!”

Jo mere international og succesfuld en virksomhed er, jo større en opgave bliver det at holde fast i den røde tråd i kommunikationen på flere sprog. Den århusianske it-virksomhed Systematic er et godt eksempel på, hvad man kan vinde ved at udlicitere sprogarbejdet til fagfolk: høj og ensartet kvalitet, frigjorte ressourcer internt – og økonomiske fordele.

Siden grundlæggelsen i 1985 er den århusianske it-virksomhed Systematic støt vokset til at være Danmarks største privatejede softwarevirksomhed med mere end 1.000 ansatte. Systematic leverer pålidelige og brugervenlige it-løsninger og produkter, som hjælper brugere inden for bl.a. forsvar, politi og sundhedsvæsen med at træffe vigtige beslutninger på et kvalificeret grundlag.

Virksomheden er opdelt i seks kerneforretningsområder og har afdelinger i 11 lande. Dermed er det en stor opgave at sørge for ensartet kommunikation, når f.eks. software, pressemeddelelser og udbudsmateriale inden for de forskellige områder skal oversættes og bruges på flere sprog. I tråd med virksomhedens filosofi om at gøre komplicerede ting enkle valgte Systematic i 2017 at indgå en samarbejdsaftale med WordPilots, så Systematics sprogopgaver fremover bliver løst eksternt.

Konsekvent sproghåndtering på tværs af forretningsområder

WordPilots oversætter materiale som webindhold, pressemeddelelser, software, udbudsmateriale, jobopslag og undertekster til præsentationer for Systematic. Teksterne oversættes fra engelsk og dansk til en lang række sprog og WordPilots benytter det samme team af professionelle oversættere hver gang.

WordPilots har udarbejdet ordlister over nøgleterminologi på hvert enkelt sprog og for hvert enkelt forretningsområde. Oversætterne benytter oversættelseshukommelser, der muliggør genbrug af tidligere oversættelser for Systematic, og WordPilots har endvidere udarbejdet en style guide, som beskriver virksomhedens sprogtone og præferencer på de forskellige sprog. Det giver oversætterne de bedst mulige forudsætninger for at levere korrekte og konsekvente oversættelser hver eneste gang, og WordPilots bruger desuden det store overblik over den foretrukne terminologi på alle sprog og forretningsområder til at udføre sprogrevision af oversatte tekster fra Systematics egne afdelinger.

Hurtig og professionel service og levering til tiden

Ved at udlicitere alt sprogarbejde til én leverandør frigør Systematic betydelige ressourcer internt. Virksomheden har én kontaktperson hos WordPilots, som varetager alle sproglige projekter for de forskellige forretningsområder og på alle sprog. Det sparer tid og frigør interne ressourcer til andre opgaver – ikke mindst fordi WordPilots altid leverer til tiden. “Vi oplever hurtig og professionel service, uanset hvilken type opgave vi giver dem, og vores deadlines bliver altid mødt,” siger Maia Lindstrøm Sejersen, PR & Communication Manager hos Systematic.

WordPilots’ kompetente oversætterteam sikrer en konsekvent høj og ensartet kvalitet i oversættelserne til alle sprog. Oversættelseshukommelserne udbygges år efter år, hvilket betyder mere genbrug og dermed lavere priser for Systematic. Det betyder også, at oversætterne oftere kan støtte sig til tidligere oversættelser og lettere kan følge sprogtonen.

Samarbejdsaftalen fra 2017 betyder, at Systematic opnår en økonomisk fordel og lettere kan indregne sprogopgaver i virksomhedens budgetter. Den væsentligste fordel for Systematic er dog, at WordPilots hjælper med at opnå en rød tråd i kommunikation og terminologi på tværs af opgaver, afdelinger, sprog og forretningsområder. Samarbejdet forløber effektivt og gnidningsfrit, og Systematic oplever en udpræget lydhørhed fra WordPilots’ side. “WordPilots lytter til vores behov og søger hele tiden at tilpasse sig vores ønsker,” slutter Maia Lindstrøm Sejersen.

Få et uforpligtende tilbud

Mailchimp-popup

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få vores whitepaper med de fem tip

Ved tilmelding accepterer du at modtage WordPilots’ nyhedsbrev med sproglige tip og tricks samt gode tilbud. Du accepterer persondatapolitikken og kan nemt afmelde dig.

Kompetenceskema