Effektivt overblik over forskellige AI-sprogværktøjer

Når man ser på brugen af forskellige AI-værktøjer, er det vigtigt at forstå de positive gevinster, de bibringer, såsom:

  • Tidsbesparelse
  • Idégenerering
  • Hjælp til tekstforfatning, hvis formuleringsevnerne halter lidt.

Alle værktøjer har dog hver deres styrker og svagheder. Herunder kan du se, hvad du bør være opmærksom på i forbindelse med de enkelte værktøjer:

Google Translate/Microsoft Translator: Her er tale om to af de mest populære maskinoversættelsesværktøjer i verden, der er tilgængelige via forskellige browsere. De trænes ved hjælp af maskinlæring, så kvaliteten forbedres løbende. Men da værktøjerne trænes på enorme tekstmængder fra internettet, kan oversættelserne være upræcise, misvisende og præget af fejl på grund af manglende forståelse og kontekst.

ChatGPT: Dette værktøj kan håndtere komplekse sætninger og er trænet på enorme tekstmængder fra internettet. Det er godt til informationssøgning og kreativ tekstgenerering, men der er risiko for bias og upræcise svar på grund af manglende empati, følelsesmæssig forståelse og kulturkendskab.

Gemini: Dette er et AI-værktøj, der er udviklet af Google, og som producerer naturlig tekst i samtaler. Resultatet er ofte velformuleret, men kan være upålideligt, da værktøjet ofte skærer lidt indhold fra og digter lidt. Desuden knyttes der også automatisk nogle kommentarer til den genererede tekst med argumenter for og imod indhold og ordvalg. Derfor kan man aldrig helt kan vide, om man kan stole på outputtet.

Microsoft Copilot til Microsoft 365: Dette værktøj er integreret i Microsoft 365-programmer, hvilket giver brugerne mulighed for at forbedre deres kreativitet og produktivitet. Værktøjet er dog kun tilgængeligt på visse sprog, hvilket kan give begrænsninger.

DeepL: Dette værktøj leverer generelt en høj kvalitet i oversættelser, men har vanskeligt ved at håndtere specialiserede eller tekniske emner. Derfor er en grundig efterredigering ofte nødvendig.

Alle ovenstående AI-værktøjer er udfordret i forhold til konsekvent anvendelse af f.eks. tekniske termer og fagterminologi, og der er stor risiko for, at det medfører forvirring.

På baggrund af ovenstående kan vi altså konkludere, at det er vigtigt at være opmærksom på, at AI-værktøjer stadig ikke kan erstatte mennesket helt, når det handler om tekstforfatning og oversættelse, især ikke når det kommer til nuanceret sprogforståelse og kulturel kontekst.

Derfor er det stadig vigtigt at forholde sig kritisk til indholdet og være opmærksom på/forsigtig i forhold til bias og faktuelle fejl.

Obs: Fortrolighed og GDPR er også en svaghed, da mange af værktøjerne – i hvert fald i gratisudgaverne – ukritisk stiller ens tekster til rådighed for andre brugere, der ”trækker tekster ud af samme gryde”. Det er et kæmpeproblem, som man i allerhøjeste grad skal være opmærksom på!

Hos WordPilots er vi altid klar til at hjælpe dig med at opnå bedre kvalitet i dine oversættelser, tekstforfatning eller korrekturlæsning af dine tekster. Når du har brugt dit foretrukne AI-værktøj, kan du tage fat på i os på 86 60 00 70 eller skrive en mail til pm@wordpilots.dk. Så kan vi sammen sikre, at dine tekster står skarpe og lever op til din virksomheds høje standarder for kvalitet og professionalisme.

Florian Olivo for Unsplash

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema