Fejl i fragtmærkning kan blive en dyr affære!

Fragtmærkning sikrer kommunikation mellem dig og dem, som er involveret i fragten af dine varer. Gennem fragtprocessen kommer dine pakker oftest forbi mange forskellige hænder og for at sikre, at din pakke ender hos den rette modtager, skal fragtmærkningen være korrekt og forstås af alle involverede parter. I fragtprocessen er det ekstremt vigtigt, at de personer, som håndterer fragtprodukterne, er i stand til at identificere, hvad de har med at gøre, så det kan træffe de nødvendige foranstaltninger og sikre sikkerhed, nem transport og rette modtager.

For at kunne identificere forsender er det afgørende at have den rette forsendelsesmærkning på pakken, som fortæller, hvilken type produkt der er i fragtpakken. En fejl i denne mærkning risikerer at medføre, at forsendelsen går tabt, og det kan især være et problem, hvis der er tale om tidsfølsomme produkter, såsom letfordærvelige varer. Korrekt og komplet fragtmærkning kan hjælpe med at forebygge forkert håndtering, uheld, forkert levering, tab af vægt og volumen samt kundebøder.

Der kan være forskellige regler for korrekt fragtmærkning fra land til land, og hvis de ikke overholdes, kan det betyde, at din pakke ikke når frem eller bliver beskadiget undervejs. Det kan f.eks. dreje sig om skrøbelige pakker, hvor det er nødvendigt at skrive ”denne side op” eller ”forsigtig” for at sikre korrekt håndtering af pakken. Det kan derfor være klogt at skrive indikatorer for håndteringen på både engelsk og destinationslandets sprog. Det er nemlig ikke så smart at skrive ”forsigtig” på en pakke, som f.eks. skal sendes til Nepal.

Mærkningsregler kan i sig selv være kompliceret, men de bliver nemt yderligere kompliceret, hvis sproget også er en udfordring. Det kan være en stor fordel at oversætte sproget på fragtmærkningen til destinationslandets sprog, så man er sikker på, at dem, der modtager produktet og skal videredistribuere det til modtagerne også forstår, hvad der står på fragtsedlen.

Kontakt os på +45 86 60 00 70, og få et uforpligtende tilbud på, hvordan du kan sikre sproget på dine fragtmærkninger!

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema