Hvordan får du mere produktive, glade og mindre stressede medarbejdere?

I dag er det meget almindeligt at ansætte internationale medarbejdere, da åbne grænser til nabolandene giver virksomhederne større mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra Europa – og resten af verden. Denne tendens er med til at skabe en større kompetencediversitet og mangfoldighed i virksomhederne. Et internationalt medarbejderteam kan bidrage til en rig arbejdskultur øget produktivitet og mere kreativitet. Med udenlandske medarbejdere får man ofte tilført nye perspektiver, da kultur og sprog spiller ind i den måde, vi håndterer problemer og løsninger på. På det menneskelige plan lærer man også af at arbejde sammen med andre, der ikke har samme tilgangsvinkel som én selv, samtidig med at man få indblik i nye kulturer og folkefærd.

For at udnytte alle de fordele, der er forbundet med at have internationale medarbejdere, er det vigtigt, at kommunikationen mellem virksomheden og medarbejderne er god, og derfor er det vigtigt at sikre, at alle parter forstår hinanden!

Det kan f.eks. være nødvendigt at få oversat interne procedurer, så alle medarbejdere kender virksomhedens regler og politikker. Undersøgelser har vist, at selvom mange forstår og taler engelsk, så vil informationer formidlet på medarbejdernes modersmål sikre den rette forståelse og derfor skabe grundlag for et mere smidigt samarbejde og bedre trivsel hos den enkelte medarbejder. Når man sikrer sig, at medarbejderne har lige muligheder for at forstå informationer, mindsker man risikoen for misforståelser, som i sidste ende kan koste virksomheden penge.

Ud over regler og politikker kan det være meget nyttigt at oversætte den generelle interne kommunikation, f.eks. nyhedsbreve og opslag på virksomhedens intranet. Når medarbejdere føler sig velinformeret og værdsat gennem målrettet kommunikation, skabes en langt højere medarbejdertilfredshed. Helt konkret betyder tilfredse medarbejdere, at stressniveauet sænkes, mens produktiviteten og loyaliteten øges. Medarbejderne er dermed mere tilbøjelige til at blive i virksomheden, og en lavere personaleomsætning vil også gavne virksomheden økonomisk.

Ved at samarbejde med et professionelt oversætterbureau kan du få oversat dit materiale til alle de nødvendige sprog og dermed undgå kommunikationsproblemer.

Hos WordPilots har vi stor erfaring med oversættelse af internt materiale i bl.a. transportbranchen, og vi hjælper meget gerne med tilpassede løsninger til din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema