FN’s verdensmål

FN’s verdensmål markerer en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden frem til 2030 og sætter hermed en ny kurs for en mere bæredygtig udvikling. Den ambitiøse nye dagsorden har til formål at sikre en bedre fremtid for os selv, næste generation og vores jord.

Hos WordPilots mener vi, at det er vigtigt, at vi som virksomhed gør vores til at leve op til målene og bidrage med det, vi kan. Vi har især sat fokus på fire mål, hvor vi mener, at vi kan gøre en ekstra indsats.

Sundhed og trivsel

3: Sundhed og trivsel

Hos WordPilots tror vi på en balance mellem arbejds- og privatliv. Vi er opmærksomme på, at en modpol til det stillesiddende arbejdsliv på kontoret f.eks. kan være et aktivt idrætsliv. Delmål 3.4 under Sundhed og trivsel indebærer, at tidlig dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme skal reduceres gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes. Som en del af vores indsats støtter vi aktivt AGF’s kvindefodboldhold for at fremme mulighederne for en aktiv fritid.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet defineres blandet andet som ”udvikling der søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette”. Hos WordPilots er vi meget engageret i erhvervslivet i og omkring Aarhus og derfor er vi med i både Erhverv Aarhus og Favrskov Erhverv, hvor vores direktør sidder i bestyrelsen. Vi mener, at det er vigtigt, at virksomheder støtter og vejleder hinanden og bidrager til, at iværksættere har mulighed for at blomstre, udvide deres netværk samt stå sammen og løfte hinanden.

Vi har en ambition om at være en ansvarlig arbejdsgiver ved at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø med plads til mangfoldighed, og hvor alle behandles lige. Som en del af et kontorfællesskab oplever vi, hvor gavnligt det er at have kontorkolleger længere nede af gangen og have mulighed for at udveksle faglig viden såvel som være en del af et stærkt socialt miljø. WordPilots tror på vigtigheden af at komme hinanden ved og støtte lokalområdets virksomheder.

Mindre ulighed

10: Mindre ulighed

Dette mål søger at reducere ulighed både lokalt og globalt. Som oversættelsesbureau er vi selvfølgelig opmærksomme på vigtigheden af oversættelse i vores daglige virke, men vi ved også, hvor stor betydning det kan have for lokalbefolkninger at få adgang til tekster på et sprog, de forstår.

Sprog er vores spidskompetence, og vi bruger det aktivt til at nedbryde sprogbarriere og fremme kommunikation. Derfor støtter vi aktivt organisationer som ”Translators Without Borders”, der hjælper mennesker verden over med at forstå hinanden via oversættelse.

Partnerskaber for forhandlinger

17: Partnerskab for handling

Som oversættelsesbureau sætter vi stor ære i at oversætte og kommunikere korrekt. Mål 17 fremlægger, at en styrkelse af international handel vil give bedre muligheder for et styrket samarbejde mellem nord-syd og syd-syd. Dette kan f.eks. sikres ved oversættelser fra et sprog til et andet. Oversættelser gør det muligt for dem, som ikke taler et verdenssprog, at få adgang til videnskab, teknologi og innovation. Vi håber på denne måde at kunne bidrage til at nedbryde nogle af de bias, som kan opstå, når man ikke forstår hinandens kulturer og sprog.

Vi arbejder dagligt for at skabe mindre ulighed, styrke sundhed og trivsel, skabe bedre vilkår for samarbejde mellem nord-syd og syd-syd samt at skabe sammenhold og sparring for små virksomheder i lokalområdet.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema