Hvorfor er sprog overhovedet vigtigt?

Sprog spiller en central rolle i den menneskelige aktivitet, selvudfoldelse og identitet. Gennem sproget kan mennesker kommunikere, dele meninger og oplevelser. Selvom der i øjeblikket findes mere end 7.000 sprog, taler mere end halvdelen af jordens befolkning kun 23 af dem. Det betyder, at mange minoritetssprog er i fare for at uddø. Tab af sprog og kultur er ofte ledsaget af store menneskelige og sociale omkostninger. Sprog kan være en vigtig identitetsmarkør, som især er stærk ved etniske minoritetsgrupper.

Miljøoversættelse
Foto af Devon Daniel på Unsplash

Sprog kan være med til at forbedre den bæredygtige udvikling. Mange af de regioner i verden, som også er rige på naturressourcer og biodiversitet, er også områder, der har den største kulturelle og sproglige mangfoldighed. Indonesien er f.eks. et af verdens førende “hotspots” for biodiversitet, og der bliver talt mere end 700 sprog i landet! På trods af det faktum bliver minoritetsgrupper ekskluderet fra beslutninger, fordi de distancemæssigt befinder sig langt fra magtens centrum og taler et andet sprog.

Undersøgelser viser, at der kan være negative konsekvenser, hvis minoritetssprog ikke bliver inddraget i samarbejder f.eks. til udvikling af lokalområder og bevarelse af naturområder. Omvendt vil en inklusion af minoritetssprog have en række positive aspekter, da de vil:

  • Være en essentiel succesfaktor i den lokale udvikling
  • Være en kanal mellem eksperter og lokale, som kan dele deres viden og ekspertise
  • Ændre rollefordelingen mellem udefrakommende eksperter og lokale aktører
  • Styrke følelsen af ejerskab og dermed styrke det økologiske ansvar og bevarelsen af naturområder
  • Være en essentiel del af udviklingen af lokalområdet.

Inklusionen af minoritetssprog kan være et vigtigt led i den bæredygtige udvikling i lokalområder og give alle lige adgang til information.

Ved WordPilots gør vi brug af modermålsoversættere. Det gør vi først og fremmest, fordi de kender deres eget sprog bedst. De har det nødvendigt kendskab til de sproglige nuancer, og de kan derfor oversætte og lokalisere vores kunders materiale bedst. Derudover er det med til at holde fast i de kulturelle normer og traditioner, som forskellige sprog er en del af, og det vil vi gerne være med til at værne om.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema