Kollektiv trafik

Kollektiv trafik dækker over transportmidler, som omfatter fælles transport, i modsætning til individuel transport med bil eller cykel. Det kan dreje sig om f.eks. tog, bus, færge eller metro. De offentlige transportmidler i Danmark dækker ca. en femtedel af persontransporten og ca. en fjerdedel af den indenlandske godstransport (medtaget alle former for skibstransport)

Der er en række fordele ved offentlig transport:

  • Økonomisk kan man spare brændstof, materialer til fremstilling og vedligeholdelse af køretøjet, slitage på færdselsanlæg osv.
  • Miljømæssigt er det en fordel, fordi omfanget af udstødningsgasser og støj begrænses.
  • Arealmæssigt bruger kollektiv trafik mindre plads end individuelle trafikmidler. Desuden reduceres behovet for at nedrive bebyggelse for at udvide vejnettet.
  • Den generelle rejsetid reduceres, da der er færre biler på vejene, som kan skabe trafikpropper.
  • Tilgængeligheden øges, da den kollektive trafik giver personer, der ikke selv kan køre bil, mulighed for at komme rundt.
  • Behovet for parkeringspladser reduceres.
Oversættelse
Billede af Drazen Zigic på Freepik

Den kollektive trafik kan både foregå i et land og på tværs af landegrænser. I Europa kan man rejse rundt via et stort jernbanenet. Men hvad gør man, hvis man ikke forstår tysk? Eller fransk? Eller albansk?

Det nemmeste ville være at lave én billet på ét sprog, der dækker hele det europæiske tognet, men det ser ikke ud til at blive en løsning foreløbigt. Typisk får man udleveret en togbillet på nationalsproget i det land, man befinder sig i.

Ved at oversætte informationer til passagerer i f.eks. tog eller bus yder man en ekstra service. De udenlandske passagerer har bedre mulighed for f.eks. at finde deres plads eller afgangstidspunkt. Undersøgelser viser, at 44 % vil stoppe med at købe varer eller serviceydelser fra en virksomhed, hvis de får dårlig service. Ved at give information på et sprog, som kunderne forstår, øger I sandsynligheden for, at kunderne bliver ved med at benytte jeres ydelser.

Med et professionelt oversætterbureau kan I opnå kundekommunikation på sprog, der er til at forstå. Vi kan oversætte til alle sprog, men vil I gerne starte ét sted, kan et verdenssprog, som størstedelen af jeres kunder taler, været første skridt på vejen. Kontakt os nu, og få et uforpligtende tilbud på jeres materiale!

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema