Oversættelse i forbindelse med klima og miljø

Oversættelse i forbindelse med klima og miljø har en særlig betydning. Miljøet er noget, der påvirker os alle. I de tidlige stadier af Covid-19-pandemien spillede oversættelse en afgørende rolle i verdens samarbejdsreaktion på den største sundhedskrise i nyere historie. Efterhånden som klimakrisen øges, vil sprogtjenester spille en lige så vigtig rolle i vores globale samfund.

Behovet for specialiserede oversættelsesydelser i forbindelse med klima og miljø vil stige i takt med risikoen for flere grænseoverskridende kriser. Klimanødsituationer kræver en dybde og mangfoldighed af ekspertise – miljøforskere, meteorologer, dataanalytikere, forskere, oceanografer, geologer og mange flere. Ydermere stilles der også krav til politikere, økonomer, ingeniører, arkitekter, juridiske eksperter osv.

Behovet for oversættelser i denne kontekst fordrer sprogeksperter med en lignende dybde og mangfoldighed af viden. Storskalaprojekter vil ofte have brug for et helt hold af oversættere og sprogeksperter til at håndtere alle aspekter af indholdsproduktion. 

I en verden, der bliver stadig mere forbundet, er det afgørende for virksomheder at kunne kommunikere effektivt med deres internationale målgrupper. Ved at oversætte markedsføringsmateriale, produktbeskrivelser, brugervejledninger og hjemmesider til de relevante sprog, kan din virksomhed opnå en tættere forbindelse med jeres kunder, et øget salg og dermed skabe større værdi for dit brand.

Oversættelse i forbindelse med miljø
Foto af Markus Spiske fra Unsplash

Hvad dækker oversættelse i forbindelse med klima og miljø helt præcist over?

Det kan variere fra projekt til projekt. Det kan f.eks. dreje sig om mellemstatslige forbindelser, lovgivning, teknologiudvikling og store ingeniørprojekter. Men det kan også dække over offentlig nødinformation, markedsføringskampagner, specifikationer af økoprodukter samt oversættelse af vilkår og betingelser.

Eksempler:

  • Globalt samarbejde: Som det sås under Covid-19-pandemien er ekspertoversættelse et vigtigt led i deling af information i krisesituationer.
  • Multilaterale miljøaftaler: Internationale organer forhandler og skal opnå enighed om løfter på topniveau for at håndtere klimakrisen.
  • Lovgivning og regler: Udvikling af regler og lovgivning på tværs af landegrænser kræver omfattende juridisk oversættelse.
  • Finansiering og økonomi: Økonomiske konsekvenser af afgrødeindsatsen og effekten af klimakrisen stiller krav om aktive indsatser på tværs af forskellige regioner og landegrænser.
  • Forskning og udvikling: Brancher, der arbejder med løsninger i forbindelse med klimakrisen, skal lave forskning, og resultaterne skal kunne offentliggøres internationalt.
  • Tekniske instruktioner og dokumenter: Den tekniske udvikling af løsninger til klimakrisen vil kræve oversættelse af dokumenter og instruktioner.
  • Forbrugerbeskeder: Beskeder til forbrugere for at motivere forandring, f.eks. skift til elbil, bæredygtighedstiltag, affaldssortering osv. skal formidles – gerne på flere sprog for at nå ud til alle forbrugere.
  • Offentlig nødinformation: Det offentlige har lavet S!RENEN, som en offentlig nødalarm på telefonen. Hvis den skal være tilgængelig for alle danske borgere, kan en oversættelse af indholdet være en løsning.
  • Sundhedspleje: Indsats fra globale organer og organisationer for at håndtere konsekvenserne af klimakrisen på tværs af landegrænser nødvendiggør behovet for oversættelse af vejledende materiale og informationer.

Skab en global forbindelse med dit eksportfokus, og nå ud til kunder verden over! Som oversætterbureau forstår vi vigtigheden af at gøre dit materiale tilgængeligt på de sprog, som dine målgrupper taler.

Når du ønsker at ekspandere internationalt, er det afgørende at kommunikere effektivt med dine kunder og brugere på deres eget sprog. Vores professionelle oversættere har ekspertisen til at levere præcise og kulturelt relevante oversættelser af dit markedsføringsmateriale, dine produktbeskrivelser, brugervejledninger og meget mere.

Vores team af specialiserede oversættere kombinerer ekspertise inden for forskellige fagområder med et omfattende kendskab til de sprog, du ønsker at nå ud til. Vi sikrer, at dine budskaber bevares intakte og formidles præcist, uanset hvilket sprog det er på.

Gør din virksomhed globalt konkurrencedygtig ved at gøre dit materiale tilgængeligt på de sprog, dine kunder og brugere taler. Kontakt vores oversætterbureau i dag for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe merværdi og realisere dit eksportpotentiale.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema