Professionel oversættelse: kvalitet, kultur og AI

Sprogbarrierer er noget, der konstant skal overvindes, også selvom vi er en globaliseret verden – og i den forbindelse spiller sprogvirksomheder en vigtig rolle, når virksomheder, organisationer etc. har brug for hjælp med at komme ud til et globalt publikum. Der er selvfølgelig kommet stor fokus på AI, som også er vigtig at nævne, når det handler om sprogvirksomheder og den måde, de arbejder på.

Hvad kan en professionel oversættelse?

Professionel oversættelse er nøglen til kvalitet. Herunder kan du se, hvorfor dette er afgørende:

1. Præcision:

Professionelle oversættere har en indgående forståelse af både kildesproget og målsproget. Dette sikrer, at oversættelserne er nøjagtige og kontekstuelle. For at sikre denne grundige sprogforståelse og en høj sproglig kvalitet er det vigtigt for en sprogvirksomhed at kontrollere og kvalificere alle sine sprogmedarbejdere. Det gøres ved at sikre, at en kommende sprogpartner har en uddannelse på kandidatniveau inden for sprog eller kommunikation eller har min. 2 års dokumenteret erfaring som enten oversætter, tekstforfatter eller korrekturlæser. Derudover er det afgørende, at de fleste sprogvirksomheder fastholder modersmålsprincippet, så medarbejderen kun arbejder på sit modersmål, dvs. oversætter til, forfatter og korrekturlæser tekster på sit eget modersmål, da det jo er her, man kender alle nuancer og krinkelkroge i sproget.

2. Kulturel sensitivitet:
De fleste sprogvirksomheder fastholder også modersmålsprincippet, da det betyder, at kulturen på målmarkedet respekteres og afspejles i løsningen, da den sproglige uddannelse skal kombineres med lokalkendskab for at sikre, at budskabet i teksterne formuleres klart og tydeligt og med respekt for målgruppen. Dermed skabes den sikkerhed og kvalitet, som netop adskiller en professionel oversættelse fra en maskinoversættelse.

3. Branchespecifik viden:
Oversættelse kræver som oftest branchekendskab, når man skal sikre en fejlfri oversættelse ved hjælp af den korrekte brancheterminologi. Professionelle oversættere eller bureauer kan ofte tilbyde kunden den rette ekspertise, da de fleste oversættere har specialiseret sig inden for bestemte fagområder.

Kan man kombinere professionel oversættelse og AI?

AI (kunstig intelligens) bliver ofte nævnt og skal også tages med i overvejelserne, når vi taler om oversættelsesbranchen. Hvordan kommer det til at fungere, når der pludselig er et redskab, der kan lave udkast til og måske oven i købet færdiggøre skriftlige løsninger hurtigere end mennesket? Det er vigtigt at understrege, at AI ikke kan erstatte den menneskelige ekspertise. Kvalitetssikring og kulturel følsomhed kræver menneskelig indsigt.

Med introduktionen af AI er det vigtigt at forholde sig til, hvordan samarbejdet mellem virksomheder og sprogfolk uvægerligt vil ændre sig. Nu har virksomhederne fået mulighed for at implementere værktøjer, der kan hjælpe med tekstforfatning og oversættelse, så hvad betyder det for samarbejdet med professionelle tekstforfattere og oversættere?

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at disse værktøjer kan være effektive i tidsnød, da de hurtigt kan generere tekster eller give et bud på en oversættelse. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at da teksterne er baseret på input fra så at sige alt indhold på hele internettet, så er det vigtigt at forholde sig kritisk til både indhold og formuleringer, når der er tale om tekster, der skal anvendes i professionelt øjemed. Derfor vil en professionel sprogpartner altid pointere vigtigheden af en grundig korrektur – både indholdsmæssig og sproglig. Ofte er der også brug for at revidere og tilpasse teksten, så den fremstår skarpere eller tager højde for kulturelle eller samfundsmæssige forhold, som kun en menneskelig sprogmedarbejder kender til.

Hvis en virksomhed har brug for en kvalitetssikring, så er det vigtigt at kontakte en sprogvirksomhed, som netop kan varetage de næste skridt og sikre et professionelt resultat i høj kvalitet – også selvom virksomheden har anvendt AI eller andre oversættelsesværktøjer.

Såfremt det er kundernes ønske, kan sprogvirksomheder sagtens arbejde med AI. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være udfordringer i forhold til GDPR, når disse værktøjer anvendes.
Det er også vigtigt at forstå, at udviklingen af selvlærte værktøjer ikke skal tages for givet – og når det kommer til kvalitet, kultur og skarp kundeforståelse, anbefales det at tage fat i en sprogvirksomhed med erfaring og forståelse, for i sidste ende er det dér, den rette udvikling finder sted.

Steve Johnson for Unsplash

ITW GSE sparer sekscifret beløb på oversættelser med WordPilots

Efter flere års samarbejde med WordPilots har ITW GSE opnået besparelser på helt op til 75 % på visse oversættelser. I alt har den fynske virksomhed til dato sparet et sekscifret beløb på deres oversættelser af dokumentations- og marketingmateriale. Den sproglige kvalitet er samtidig blevet betydeligt bedre, så kunderne lettere kan forstå teksternes indhold. “Samarbejdet fungerer perfekt,” siger Pernille Ingemann Bo fra ITW GSE.

ITW GSE er en international virksomhed med hovedsæde i Odense, som producerer og sælger strømforsyninger og airconditionanlæg til fly over hele verden. Virksomheden har dermed brug for dokumentations- og marketingmateriale på flere sprog, og disse tekster blev oprindeligt oversat af ITW GSE’s egne salgsagenter på virksomhedens kontorer rundt om i verden.

Da agenterne ikke er sprogligt uddannede, og oversættelse ikke er deres kerneområde, oplevede ITW GSE imidlertid, at håndteringen var tidskrævende. Der manglede sammenhæng i og overblik over de oversatte tekster. Samtidig måtte ITW GSE starte oversættelsen af tekster fra bunden hver gang, og der manglede en rød tråd teksterne imellem – f.eks. i form af konsekvent oversættelse af tekniske termer.

Effektive processer sætter oversættelsesarbejdet i system

 

I 2015 begyndte WordPilots at levere oversættelser af teknisk dokumentation og marketing på flere sprog til ITW GSE. Indgangsvinklen til samarbejdet var, at vi kunne højne den sproglige kvalitet af ITW GSE’s tekster og få sat system i håndteringen. Derfor indledte vi samarbejdet med at oprette en oversættelseshukommelse på hvert af de 22 sprog, ITW GSE får oversat tekster til.

 

En oversættelseshukommelse er en særlig tosproget database, hvor man løbende gemmer og genbruger de oversatte tekster. Det sikrer, at ord og vendinger oversættes ens hver gang, og at man i forbindelse med opdateringer kan nøjes med at oversætte den nye tekst. Dermed mindskes behovet for at oversætte hele materialet fra gang til gang, og prisen for en oversættelse afhænger af, hvor meget tekst der reelt skal oversættes – jo større oversættelseshukommelsen bliver, jo større bliver rabatten.

 

For at sikre en ensartet terminologi i virksomhedens manualer og en god sproglig kvalitet over hele linjen hjalp WordPilots sideløbende hermed ITW GSE med at udarbejde ordlister over deres kerneterminologi.

Besparelser på op til 75 % og høj kvalitet

 

Efter flere års samarbejde med WordPilots har ITW GSE opnået tydelige resultater: besparelser på helt op til 75 % på nogle af deres oversættelser og en samlet besparelse på et sekscifret beløb på oversættelser til dato.

 

Foruden den økonomiske gevinst har ITW GSE opnået bedre og mere ensartet kvalitet. “Vi værdsætter WordPilots, fordi de sikrer kvalitet og konsistens i oversættelserne af vores tekniske dokumentation, så det fremstår professionelt. Vores kunder får et materiale, der er korrekt oversat, hvilket letter deres forståelse af det faglige indhold,! siger Pernille Ingemann Bo fra ITW GSE. “Hvis vi har ændringer til faglige termer, bliver det rettet i databasen én gang for alle, og den nye term anvendes således fremadrettet”.

 

Professionel oversættelse er central i en global verden

 

Når danske virksomheder agerer i en global verden, spiller kommunikation en ganske afgørende rolle. Hvis man skal formidle teknisk dokumentation eller udsende information om sit produkt til slutbrugere på et globalt marked, er oversættelse helt central. Det kan virke som en nem og billig løsning at sørge for oversættelsen internt, men det kan rent faktisk betale sig at få oversættelsen udarbejdet af en professionel oversættervirksomhed – både hvad angår pris og kvalitet.

 

WordPilots’ samarbejde med ITW GSE er et skoleeksempel på netop dét, og ITW GSE er glade for resultaterne indtil videre. “Samarbejdet fungerer perfekt, og vi er meget tilfredse,” slutter Pernille Ingemann Bo.

 

 

 

                                                                          ITWGSE logo

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema