Interkulturel kommunikation – og tip til, hvordan du overkommer barrierer

Interkulturel kommunikation dækker over kommunikation mellem to eller flere personer, der har forskellig kulturel baggrund. Kommunikationen mellem disse personer er påvirket af deres respektive kulturelle baggrunde. Interkulturel kommunikation drejer sig om, hvordan kommunikation på tværs af lande, etniciteter og kulturer kan foregå mest effektivt. Hvordan overkommer man bedst muligt sproglige forskelle, forstår multikulturelle nonverbale signaler og arbejder sammen for at forstå, hvordan man bedst formidler idéer på tværs af kulturelle skel? I takt med den stigende globalisering og det øgede distancearbejde er det meget sandsynligt, at interkulturel kommunikation bliver endnu mere vigtig for virksomhederne.

Kulturer påvirker de normer og forventninger, der er med til at forme kommunikationsprocessen, mens kommunikationen er med til at skabe forståelse og enighed – eller misforståelser – mellem personer.

Interkulturel kommunikation kan være med til at forhindre misforståelser og i stedet åbne op for gavnlige forhold på tværs af kulturelle skel. I et multikulturelt miljø er det afgørende at udvikle solide tværkulturelle kommunikationsevner. Det vil gøre jeres medarbejdere i stand til at skabe en positiv arbejdskultur, der kan få det bedste frem i alle og give plads og rummelighed til alle medarbejdere.

Oversættelse
Foto af Volodymyr Hryshchenko fra Unsplash

Kulturelle forskelle behøver ikke at være bundet til et specifikt land eller territorie, men kan også forekomme inden for kortere distancer eller i samme land. Der kan f.eks. være stor forskel på, hvordan man tilgår sit arbejdsliv og personlige liv, selvom man deler sprog og kommer fra samme land. Københavnere gør tingene på én måde, randrusianere på en anden og bornholmere på en tredje.

Vi har samlet fem tip til, hvordan du kan forbedre dine interkulturelle evner!

 1. Forbered dig
  • Lav din research, inden du f.eks. skal til et møde, hvor forskellige kulturer er repræsenteret. På den måde kan du sætte dig ind i de forskellige kulturelle normer og vise respekt over for deres kultur.
 2. Stil spørgsmål
  • Selvom det kan virke ubehageligt og akavet at spørge ind til andres kulturer og normer, viser det, at du er interesseret i at lære og forstå, hvor de kommer fra!
 3. Undgå så vidt muligt talemåder, vittigheder og idiomer
  • Humor er kulturelt bestemt og kan nemt være sjov på andres bekostning, uden at man selv tænker over det. Man kan komme til at støde andre eller simpelthen blive misforstået, hvis man ikke er opmærksom på kulturelle forskelle.
 4. Vær opmærksom på det nonverbale sprog
  • Kommunikation består i høj grad af nonverbalt sprog. Vær f.eks. opmærksom på øjenkontakt og kropsholdning. Visse kulturer undgår øjenkontakt, når de taler, så hvis man forsøger at fastholde øjenkontakten under en samtale, risikerer man at gøre dem utilpasse.
 5. Observer
  • Observer, hvad andre gør. Har din kollega boet i Tyskland i 5 år, så prøv at lægge mærke til, hvordan vedkommende begår sig blandt jeres tyske kolleger eller kunder!

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema