Oversættelser kan redde liv!

Rundt omkring i verden er dødelighed blandt udsatte kvinder og børn fortsat et stort problem. I mange tilfælde er dødsårsagen noget, som kunne have været undgået. Mange liv kan reddes ved, at udsatte kvinder får bedre information om f.eks. ernæring. De udsatte kvinder har brug for at modtage sundhedsoplysninger på et sprog, de kender og forstår og på måder, der indgår i deres kulturelle kontekst. Forskning i Sydøstasien har vist, at mange etniske minoriteter identificerer sprog som en væsentlig hindring i adgangen til sundhedstjenester. For mange, der taler et minoritetssprog, opleves nationalsproget som et fremmed sprog. Forskningen konkluderede, at det i sundhedssektoren er yderst vigtigt, at patienter og det sundhedsfaglige personale kan kommunikere med hinanden, for at personalet kunne yde den bedst mulige sundhedsomsorg. Kan de to parter ikke kommunikere, kan det udfordre diagnosticeringen og helbredelsen af patienten. Uden forståelig kommunikation er det ydermere svært for patienten at opnå den tillid til sundhedspersonalet, som kan være afgørende for, om alle oplysninger bliver korrekt videregivet. Det kan have en negativ effekt på, om etniske minoritetsgrupper vælger at søge sundhedshjælp (kilde: Why language matter for the millennium development goals – 2012 (UNESCO)).

Anerkendelse af sprogets betydning i nationale sundhedspolitikker og strategier kan være afgørende for, at alle borgere i et land har samme adgang til information.

Tekstforfatning
Foto af National Cancer Institute fra Unsplash

I Danmark kan sprog også være en udfordring i det danske sundhedssystem. I takt med globaliseringen er Danmark blevet et mere multikulturelt samfund, hvor alle borgere har mulighed for at blive tilset af sundhedspersoner. Men det kan tage lang tid at lære dansk, og hvis uheldet er ude, og man skal til lægen, før man kan begå sig på dansk, er det yderst vigtigt, at parterne kan kommunikere med hinanden på en anden måde. Det kan dreje sig om, at basisinformation er tilgængelig på eksempelvis engelsk, tysk eller tyrkisk.

Når information fra f.eks. sundhedsområdet skal oversættes, er kvalitetskravene utroligt høje. Det er især vigtigt, at de formelle og sproglige retningslinjer bliver overholdt. Hos WordPilots bruger vi derfor altid modermålsoversættere, som kender til sprognuancerne på deres modersmål, da det gør dem i stand til at oversætte sprogligt og kulturelt korrekt. Derudover har vores oversættere også specialiseret sig inden for forskellige fagområder – herunder sundhed. På den måde har vores oversættere et godt kendskab til terminologien inden for det relevante område, og det bidrager yderligere til at sikre, at oversættelserne er korrekte! Læs mere om vores samarbejde med CSL Behring og oversættelser inden for sundhedsområdet.

Vil I vide mere om vores arbejde med oversættelse i sundhedssektoren, eller er I interesseret i et uforpligtende tilbud på jeres materiale?

Kontakt os nu, og få en snak med en af vores dygtige projektledere, som kan fortælle meget mere om vores oversættelsesløsninger!

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema