Oversættelsesjargon: Hvad betyder det egentligt?

Velkommen til oversættelsesverdenen, hvor sprog møder kultur og skaber kommunikation på tværs af grænser!

Som mange andre brancher har vi også vores helt egen terminologi. Vi har samlet nogle af de vigtigste, så du nemt kan danne dig et overblik næste gang, du skal have dit materiale oversat!

 

  1. Glossar: Et glossar er en samling af udtryk og termer, der bruges i en bestemt kontekst eller fagområde, og som hjælper oversættere med at holde styr på de rigtige udtryk. Det er næsten det samme som en ordliste.

 

  1. Kilde- og målsprog: Kilde- og målsprog er betegnelserne for det sprog, som en tekst oprindeligt er skrevet på (kildesproget) og det sprog, som teksten skal oversættes til (målsproget). Det er oversætterens job at jonglere med begge sprog og finde den bedste måde at formidle budskabet på.

 

  1. Lokalisering: I oversættelsesverdenen betyder lokalisering at tilpasse en tekst, så den passer til den kulturelle og sproglige kontekst på målsproget. Det indebærer ofte at tilpasse kulturelle referencer, formatering og endda farver og billeder for at sikre, at teksten føles naturlig og relevant for målgruppen.

 

  1. CAT-værktøj: Står for ”Computer Assisted Translation”. Et CAT-værktøj er en oversættelsessoftware, der hjælper oversættere med at arbejde mere effektivt ved at gemme tidligere oversatte segmenter i en oversættelseshukommelse, generere forslag på baggrund af tidligere oversættelser og dermed strømline og optimere arbejdsprocessen.

 

  1. Oversættelseshukommelse: En separat database, hvor oversættelser gemmes sammen med kildeteksten på sætningsniveau. Denne database tilknyttes den oversættelsessoftware, oversætteren bruger i sit arbejde. Dermed kan man “genbruge” tidligere oversættelser, sikre at det samme ord oversættes ens hver gang, og at skrivestilen bevares. På den måde fremstår kundens tekster som et hele, selvom der måske kun er et enkelt afsnit, der er blevet opdateret.

 

  1. TE eller TEP: TE betyder “Translation and Editing”, dvs. oversættelse og redigering, mens TEP betyder “Translation, Editing and Proofreading”, dvs. oversættelse, redigering og korrektur. Når du kontakter et oversættelsesbureau for at få lavet en oversættelse, vil du ofte blive spurgt, om det skal være TE eller TEP. Her skal du være opmærksom på, at TE udføres af én person, dvs. en oversætter laver en oversættelse og selv læser korrektur på teksten, hvorimod TEP altid udføres af to personer, dvs. der er en anden person end oversætteren selv, der foretager en kvalitetssikring ved at læse en ekstra korrektur på den oversatte tekst. Denne løsning anbefales generelt, da man ofte stirrer sig blind på sine egne fejl og dermed læser det, man ved, der skal stå i stedet for det, der rent faktisk skal stå. Denne løsning er især vigtig, hvis man får oversat tekster til sprog, man ikke selv kan tjekke kvaliteten af.

 

  1. Tolkning: Tolkning betyder mundtlig oversættelse i realtid. Der findes tre former for tolkning, dvs. dialogtolkning, konferencetolkning og simultantolkning. Ved dialogtolkning oversætter tolken dialogen løbende, mens tolken ved konferencetolkning oversætter mødeoplæg, når oplægsholderen er færdig med sit oplæg. Simultantolkning betyder, at tolken oversætter en samtale eller et oplæg, samtidig med at der tales. Tolkning kan foregå enten ved at være til stede fysisk eller ved hjælp af fjernkommunikationsteknologier.

 

  1. DTP: DTP står for Desktop Publishing. DTP handler om at layoute og formatere en tekst, så den ser indbydende ud i den endelige oversatte version. Det kan involvere justering af skrifttyper, billeder og grafik, så teksten ser godt ud på siden.

 

  1. LSP: LSP er en forkortelse for Language Service Provider, og det refererer til virksomheder, der tilbyder oversættelses- og tolkningstjenester. Disse virksomheder er specialister i kommunikation, så de ved, hvordan man håndterer sprogbarrierer og hjælper med at bringe mennesker sammen på tværs af kulturer og sprog.

 

Nu har du fået en lille introduktion til nogle af de vigtigste termer i oversætterbranchen og kan derfor nikke genkendende, hvis du falder i snak med en oversætter. Selvom du nu har fået et indblik i terminologen, vil vi anbefale, at du drøfter dit behov for sproglige løsninger med en professionel sprogpartner, og hvis der dukker begreber op undervejs i jeres samtale, som du ikke forstår, må du endelig bare spørge. Det er jo vigtigt, at du forstår den løsning, du vælger!

 

Foto af Crew fra Unsplash

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema