Projektlederens rolle i et oversætterfirma


Det kan måske virke ligegyldigt at have en projektleder, når det kommer til oversættelsesopgaver, for det er jo kun en tekst, der skal fra ét sprog til et andet, og der er ikke behov for at lede noget eller nogen. Eller er der?  

Projektlederen er kundens point-of-contact. Det er projektlederen, der sørger for at aftale rammerne for opgaven og sikre en korrekt forventningsafstemning med kunden, overholde deadlines og sammensætte det helt rette team af oversættere, tekstforfattere og korrekturlæsere.
Det er vigtigt at sikre, at sprogteamet har de helt rette kvalifikationer og ikke bare taler og forstår sproget. Dette er med til at sikre kunden et tilfredsstillende resultat i en god kvalitet.

Fra en opgaves start og til levering fungerer projektlederen som bindeled mellem sprogteamet og kunden i forhold til afklaring af spørgsmål til samt uklarheder og tvetydigheder i det fremsendte materiale. Den tætte dialog mellem projektlederen og kunden giver mulighed for at skabe den rigtige feedbackproces, hvor der kan kommunikeres fejl og mangler eller input til præcisering af indholdet og ordlyden.

Når det kommer til tekstarbejde er der ofte mange nuancer, der skal tages højde for. Ved en oversættelsesopgave er det vigtigt, at opgaven matches med den rette oversætter, dvs. en sproguddannet person inden for den pågældende sprogkombination, som samtidig har specialiseret sig inden for det pågældende fagområde og har et højt sprogligt niveau. En projektleder er derfor kundens garanti for, at et sprogteam med de korrekte kompetencer og den relevante erfaring bliver sammensat. Det sikrer kunden den bedste løsning.

Det samme gør sig gældende, hvis en kunde skal have skrevet en tekst fra bunden eller tilrettet en tekst, de selv har udarbejdet. I disse situationer vil projektlederen matche en af vores erfarne tekstforfattere eller korrekturlæsere med opgaven. Hvis vi skal skrive en tekst for en af vores kunder, vil projektlederen og den valgte tekstforfatter ofte tage et møde med kunden, hvor vi får mulighed for at spørge mere ind til forventningerne til indholdet af den eller de tekster, der skal udarbejdes. Det er afgørende, at kunden kan genkende sig selv og sit brand i den løsning, vi udarbejder.

Det kan altså ikke overvurderes, hvor værdifuld rollen som projektleder er i oversætterbranchen. Projektledernes evne til at koordinere, planlægge og overvåge hvert trin i oversættelsesprocessen sikrer ikke kun en gnidningsløs og effektiv arbejdsgang, men garanterer også en høj kvalitet og nøjagtighed i det endelige produkt.

Endelig, og måske vigtigst af alt, giver projektlederen, kunden en følelse af sikkerhed og tillid. Ved at have en tæt dialog med en dedikeret person, der står bag projektet, kan kunden føle sig tryg ved, at deres ønsker og krav bliver taget seriøst og imødekommet på bedste vis. Projektlederen fungerer som en pålidelig partner, der er til rådighed for at besvare spørgsmål, løse bekymringer og sikre, at kundens vision bliver omsat til virkelighed.

Alt i alt er en projektleder en uundværlig ressource i oversætterbranchen. Projektledernes evne til at organisere, styre og lede projekter skaber værdi for både kunder og oversættere. Fra at sikre kvalitetsoversættelser til at opretholde en effektiv kommunikation og rettidig levering er projektlederen afgørende for en vellykket oversættelsesproces, der opfylder og gerne overgår kundens forventninger.

Hos Wordpilots bestræber vi os altid på at imødekomme jeres behov, og derfor står vores projektledere altid klar til at indgå i en tæt dialog om jeres ønsker, når det kommer til oversættelse, tekstforfatning eller korrektur.

Chris Levirani for Unsplash

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema