Vedvarende energi


Energi er den største årsag til drivhusgasudslip i EU. Energi står for mere end tre fjerdedele af EU’s udslip af drivhusgasser, som dækker over produktionen af elektricitet, opvarmning og transport. Ifølge Europa Parlamentet kommer mere end 20 % af den energi, der bruges i EU, fra vedvarende energi. Europas ambitiøse klimaindsats er beskrevet i ”Fit for 55-klimapakken”, hvor målet er at reducere udledningen af ​​drivhusgasser med 55 % i 2030 og blive klimaneutral i 2050. For at bistå EU med at nå sine ambitiøse emissionsreduktionsmål i kampen mod klimaændringer, arbejder Europa Parlamentet på at fremskynde grønnere alternativer, såsom vedvarende energi.

Det transeuropæiske net for energi (TEN-E) har til formål at forbinde EU-landenes energiinfrastruktur. TEN-E identificerer projekter af fælles interesse, hvor lande kan arbejde sammen om at udvikle bedre forbundne energinetværk og tilbyder finansiering til ny energiinfrastruktur. EU-støtte til såkaldte energikorridorer eller elektricitet, gas, olie, intelligente net og kuldioxidnetværk har til formål at forbinde mere isolerede regioner og sikre uforstyrret levering af elektricitet og gas til alle dele af EU. Målet er også at styrke grænseoverskridende sammenkoblinger, hjælpe med at integrere vedvarende energi og øge den lokale lagerkapacitet.

Tog
Foto af Slava Keyzman fra Unsplash

Inden for bæredygtighed og den grønne omstilling er der flere områder, hvor oversættelse kan være nødvendigt. Det kan eksempelvis være:

  • Energisektoren: Oversættelse kan være nødvendig i forbindelse med tekniske specifikationer og dokumenter relateret til vedvarende energikilder som solenergi, vindenergi, biomasse og geotermisk energi. Der kan også være behov for oversættelse af forskning og udvikling inden for energieffektivitet, smart grid-teknologier og energistyringssystemer.
  • Klimaforandringer og miljøpolitik: Oversættelse af internationale klimaaftaler, miljøpolitikker, rapporter og videnskabelig forskning om klimaforandringer er afgørende for et globalt samarbejde og en effektiv håndtering af de miljømæssige udfordringer.
  • Bæredygtig transport: Oversættelse kan være nødvendig i forbindelse med tekniske specifikationer, lovgivning og politikker inden for grøn transport, herunder elkøretøjer, offentlig transport og cyklisme. Der kan også være behov for oversættelse af informationsmateriale om kollektiv transport og grønne transportløsninger.
  • Affaldshåndtering og genbrug: Oversættelse af vejledninger, politikker og informationsmateriale om affaldshåndtering, genbrug og cirkulær økonomi kan hjælpe med at fremme bæredygtige praksisser og ressourceeffektivitet på tværs af lande og kulturer.
  • Grøn byplanlægning og bæredygtigt byggeri: Oversættelse af byplanlægningsdokumenter, bæredygtighedsstandarder, grønne byggeprincipper og energieffektivt byggemateriale kan støtte implementeringen af bæredygtige byudviklingsprojekter og fremme grønne byområder.

 

Disse eksempler viser, hvordan oversættelse spiller en vigtig rolle for faciliteringen af et globalt samarbejde, videndeling og implementering af bæredygtige praksisser inden for den grønne sektor.

Hos WordPilots går vi op i bæredygtighed. Vi vil gerne være med til at skabe en grønnere verden. Det gør vi bl.a. gennem oversættelse. Med oversættelse og kommunikation i øjenhøjde har vi bedre mulighed for at arbejde sammen på tværs af grænser, sprog og kulturer og dermed sikre, at fremtiden er grøn.

Få et uforpligtende tilbud

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema